តើមានអ្វីថ្មី?

តើមានអ្វីថ្មី?

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពី អម្រឹត

បង្ហាញតាម:

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បន្តយកចិត្តទុកដាក់អតិថិជនខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ ២០២០

Dec 23, 2022

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បន្តយកចិត្តទុកដាក់អតិថិជនខ្ពស់...

អានបន្ថែម

ការពង្រឹងទំនួលខុសត្រូវក្នុងបរិបទនៃការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រោយជំងឺ កូវីដ១៩

Dec 16, 2022

ការពង្រឹងទំនួលខុសត្រូវក្នុងបរិបទនៃការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រោយជំ...

អានបន្ថែម

អម្រឹតបានចួលរួមជាមួយ AIA ក្នុងដំណើរពណ៌ផ្កាឈូក "Pink Walk"

Dec 16, 2022

អម្រឹតបានចួលរួមជាមួយ AIA ក្នុងដំណើរពណ៌ផ្កាឈូក "Pink Walk"

អានបន្ថែម

ពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀង រវាង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត និង ឌីជេ ណាណា

Dec 16, 2022

ពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀង រវាង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត និង...

អានបន្ថែម

បុគ្គលិករបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ប្រមាណជាង ២០នាក់

Dec 16, 2022

បុគ្គលិករបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ប្រមាណជាង ២០នាក់

អានបន្ថែម

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត តែងតែបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង...

Dec 16, 2022

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត តែងតែបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួម...

អានបន្ថែម

ក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធនារីអន្តរជាតិ ខាងមុខនេះ គណៈគ្រប់គ្រងរបស់អម្រឹតបានសំដែងនូវការយក...

Dec 15, 2022

ក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធនារីអន្តរជាតិ ខាងមុខនេះ គណៈគ្រប់គ្រងរបស់អម្រឹតប...

អានបន្ថែម

ការផ្លាស់ប្តូរនៃផ្នែកឌីជីថលក្នុងវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជា

Nov 24, 2022

ការផ្លាស់ប្តូរនៃផ្នែកឌីជីថលក្នុងវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជា

អានបន្ថែម

ចូលរួមជិះកង់ជុំវិញប្រាសាទអង្គរ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់របស់សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជ...

Nov 23, 2022

ចូលរួមជិះកង់ជុំវិញប្រាសាទអង្គរ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់របស់សមាគ...

អានបន្ថែម

អម្រឹត ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទិវាសន្សំអាស៊ាន

Oct 22, 2022

អម្រឹត ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទិវាសន្សំអាស៊ាន

អានបន្ថែម

អម្រឹត បានចូលរួមចែករំលែកនូវចំណេះដឹងប​ន្ថែមជូនដល់អតិជនរបស់អម្រឺតផ្ទាល់ដើម្បីជំរុញ...

Oct 20, 2022

អម្រឹត បានចូលរួមចែករំលែកនូវចំណេះដឹងប​ន្ថែមជូនដល់អតិជនរបស់អម្រឺតផ្...

អានបន្ថែម

ទស្សនៈកិច្ចនៅសារមន្ទី សេដ្ឋកិ្ច និងរូបិយវត្ថុ (ស.ស.រ)

Sep 18, 2022

ទស្សនៈកិច្ចនៅសារមន្ទី សេដ្ឋកិ្ច និងរូបិយវត្ថុ (ស.ស.រ)

អានបន្ថែម

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្តារនិ...

Sep 17, 2022

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ ស្តីពី ការអនុវត្តគម្រោងសហហិ...

អានបន្ថែម

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ម.ក និងក្រុមហ៊ុន ខេ អេស ស្ពែរ ផាត (ខេមបូឌា) ឯ...

Sep 16, 2022

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ម.ក និងក្រុមហ៊ុន ខេ អេស ស្ពែរ...

អានបន្ថែម

អម្រឹត បានចូលរួមចែករំលែកនូវចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់មាតាបិតានិងប្អូនៗសិស្សានុសិស...

Aug 15, 2022

អម្រឹត បានចូលរួមចែករំលែកនូវចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់មាតាបិតានិងប្...

អានបន្ថែម

ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៃកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននៅខេត្តកំពង់ចាម

Aug 14, 2022

ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៃកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននៅខេត្តកំពង់ចាម

អានបន្ថែម

ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៃកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Aug 13, 2022

ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៃកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

អានបន្ថែម

ពិធី ប្រគល់ពានរង្វាន់ជ័យលាភីដល់អ្នកសារព័ត៌មាន by CMA

Aug 12, 2022

ពិធី ប្រគល់ពានរង្វាន់ជ័យលាភីដល់អ្នកសារព័ត៌មាន by CMA

អានបន្ថែម

បើកយុទ្ធនាការលក់នៅខេត្តបាត់ដំបង

Jul 12, 2022

Sale Campaign Launching at Batambang

អានបន្ថែម

ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៃកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន "ប្រើឌីជីថល ឈ្នះឡាន" របស់គ្រឹះស្ថានមីក្...

Jul 10, 2022

ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៃកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន "ប្រើឌីជីថល ឈ្នះឡាន" របស...

អានបន្ថែម

អម្រឹត ស្វាគមន៍ ឌីជេ ណាណា ក្លាយជាទូតសុឆន្ទៈផ្លូវការដំបូងបង្អស់!

Jun 28, 2022

អានបន្ថែម

ស្ត្រីក្នុងវិស័យកសិកម្ម៖ តម្រូវការខ្ពស់របស់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីគឺជាឱកាសសម្រាប់កសិករក...

Apr 26, 2022

អានបន្ថែម

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត និងធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខាលើកិច...

Apr 05, 2022

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត និងធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា បានច...

អានបន្ថែម

អម្រឹត ប្រគល់រង្វាន់ធំ រថយន្ត Ford Ranger Wildtrack 2022 ទៅកាន់អតិថិជនរបស់ខ្លួន

Mar 16, 2022

អម្រឹត ប្រគល់រង្វាន់ធំ រថយន្ត Ford Ranger Wildtrack 2022 ទៅកាន់អត...

អានបន្ថែម

កម្មវិធីចាប់រង្វាន់ធំ រង្វាន់រថយន្ដ Ford Ranger Wildtrak 2022 ជូនដល់អតិថិជនរបស់...

Mar 16, 2022

កម្មវិធីចាប់រង្វាន់ធំ រង្វាន់រថយន្ដ Ford Ranger Wildtrak 2022 ជូ...

អានបន្ថែម

កសិករខេត្តកំពត ចាប់យកឱកាសអាជីវកម្ម ជាមួយការដាំទំពាំងផ្អែម

Mar 15, 2022

អានបន្ថែម

សូមអបអរសាទរ អតិថិជនទាំង 2 នាក់ដែលមានសំណាងឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ Honda 2022 ម្នាក់ 1 គ្...

Mar 03, 2022

សូមអបអរសាទរ អតិថិជនទាំង 2 នាក់ដែលមានសំណាងឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ Honda 2...

អានបន្ថែម

សូមអបអរសាទរ អតិថិជនដែលមានសំណាងជាម្ចាស់រថយន្ត Ford Ranger Wildtrak 2022 ពីកម្មវិធ...

Feb 02, 2022

សូមអបអរសាទរ អតិថិជនដែលមានសំណាងជាម្ចាស់រថយន្ត Ford Ranger Wildtrak...

អានបន្ថែម

កម្មវិធីពិសេស «អបអរខួប 30ឆ្នាំ របស់អម្រឹត»

Feb 01, 2022

អានបន្ថែម

Donate to មន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹម

Feb 01, 2022

សេចក្តីសោមន្សរីករាយដែលបានចូលរួមចែករំលែកក្តីស្រលាញ់ ដោយបានឧបត្ថម្ភ...

អានបន្ថែម

ការនេសាទដើម្បីភាពរីកចម្រើន៖ សហគ្រិននេសាទជលផលសមុទ្រនៅខេត្តកោះកុង

Dec 03, 2021

ស្ត្រីដែលមានបទពិសោធរយៈពេលជាង ២០ ឆ្នាំ ក្នុងអាជីវកម្មជលផលសមុទ្រ អ្...

អានបន្ថែម

ពិធីចុះហត្ថលេខា កម្ចីសហប្រតិបត្តិការ ៥០លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមរិក

Nov 29, 2021

ពិធីចុះហត្ថលេខានេះ ត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងតាមរយៈ ប្រព័ន្ធអនឡាញ ដែលម...

អានបន្ថែម

កសិសហគ្រិនស្រ្តី ២រូប ចូលរួមផ្លាស់ប្តូរអនាគតសហគមន៍របស់ពួកគាត់

Oct 18, 2021

អតិថិជន ២រូបរបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បានចែករំលែកអំ...

អានបន្ថែម

ភាពជោគជ័យរបស់ស្ត្រីម្នាក់បានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់កសិករដំណាំកៅស៊ូលក្ខណៈគ្រួសារនៅ...

Aug 16, 2021

ពីមុនមកដំណាំកៅស៊ូត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដំណាំឧស្សាហកម្មសម្រាប់តែសហគ...

អានបន្ថែម

អម្រឹត អបអរខួប ៣០ឆ្នាំ ជាមួយកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនធំបំផុត សរុបជាទឹកប្រាក់ជាង ១ពាន់លា...

Jul 06, 2021

អម្រឹត អបអរខួប ៣០ឆ្នាំ ជាមួយកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនធំបំផុត សរុបជាទឹកប្...

អានបន្ថែម

អគ្គនាយក គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ចែករំលែកពីដំណើរ ៣០ឆ្នាំ នៃការរីកចម្រ...

Jun 22, 2021

នាយកប្រតិបត្តិ អម្រឹត ចែករំលែកពីដំណើរ ៣០ឆ្នាំ នៃការរីកចម្រើន និងវ...

អានបន្ថែម

អភិបាលប្រតិបត្តិ អម្រឹត អ្នកស្រី Estelle Darie បញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ អម្...

Jun 08, 2021

អភិបាលប្រតិបត្តិ អម្រឹត អ្នកស្រី Estelle Darie បញ្ជាក់ពីការប្តេជ្...

អានបន្ថែម

ទ្រូម៉ាន់នី និង អម្រឹត សហការផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិនថ្មីជាមួយនឹងឱកាសឈ្នះប្រាក់រង្វាន់...

May 19, 2021

ទ្រូម៉ាន់នី និង អម្រឹត សហការផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិនថ្មីជាមួយនឹងឱកាសឈ្ន...

អានបន្ថែម

ពីអ្នកជីករកត្បូង ក្លាយជាម្ចាស់ចំការ និងឈ្មួញប្រមូលទិញតាង៉ែន

Dec 22, 2020

ពីអ្នកជីករកត្បូង ក្លាយជាម្ចាស់ចំការ និងឈ្មួញប្រមូលទិញតាង៉ែន

អានបន្ថែម

លើកកម្ពស់ស្រ្តីក្នុងអាជីវកម្ម៖ ពន្លក ម៉ាលីស អតិថិជនស្រ្តីជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មម្ន...

Nov 16, 2020

លើកកម្ពស់ស្រ្តីក្នុងអាជីវកម្ម៖ ពន្លក ម៉ាលីស អតិថិជនស្រ្តីជោគជ័យក្...

អានបន្ថែម

កិច្ចសម្ភាសជាមួយអភិបាលប្រតិបត្តិអម្រឹត អ្នកស្រី Estelle Darie អំពីការលើកកម្ពស់ ន...

Sep 22, 2020

កិច្ចសម្ភាសជាមួយអភិបាលប្រតិបត្តិអម្រឹត អ្នកស្រី Estelle Darie អំព...

អានបន្ថែម

អម្រឹត ដាក់លក់ជាផ្លូវការផលិតផលថ្មី “គណនីក្មេងឆ្លាត” ដើម្បីលើកកម្ពស់ការសន្សំសម្រា...

Aug 10, 2020

អម្រឹត ដាក់លក់ជាផ្លូវការផលិតផលថ្មី “គណនីក្មេងឆ្លាត” ដើម្បីលើកកម្ព...

អានបន្ថែម

អម្រឹត ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយ Vivo និង Metfone ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការ...

Aug 04, 2020

អម្រឹត ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយ Vivo និង Metfone ដើម្បីលើកកម្ព...

អានបន្ថែម

អម្រឹត និង MAFF លើកកម្ពស់កសិករតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល

Jul 13, 2020

អម្រឹត និង MAFF លើកកម្ពស់កសិករតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល

អានបន្ថែម

អម្រឹត សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជន៥០ម៉ឺននាក់របស់ខ្លួន សម្រាប់លទ្ធផលដ៏ល្អក្នុងឆ្នាំ...

Apr 28, 2020

អម្រឹត សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជន៥០ម៉ឺននាក់របស់ខ្លួន សម្រាប់លទ្ធផល...

អានបន្ថែម

អម្រឹត កំពុងផ្ដល់ការពន្យារការសងដល់អតិថិជនឥណទានជាង១២ម៉ឺននាក់ ដែលជួបការលំបាកខ្លាំង...

Apr 22, 2020

អម្រឹត កំពុងផ្ដល់ការពន្យារការសងដល់អតិថិជនឥណទានជាង១២ម៉ឺននាក់ ដែលជួ...

អានបន្ថែម

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ភាពជាដៃគូ​ជ...

Dec 20, 2019

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិ...

អានបន្ថែម

ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ Leader+ រដូវកាលទី០៦ របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បា...

Dec 03, 2019

ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ Leader+ រដូវកាលទី០៦ របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ...

អានបន្ថែម

អម្រឹត ផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាអាជីវកម្ម៖ ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអតិថិជន និង បង...

Sep 20, 2019

អម្រឹត ផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាអាជីវកម្ម៖ ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួ...

អានបន្ថែម

ស្នាមញញឹមរបស់អតិថិជន អម្រឹត

Sep 20, 2019

ស្នាមញញឹមរបស់អតិថិជន អម្រឹត

អានបន្ថែម

អម្រឹត បញ្ចេញវីដេអូឆ្លុះបញ្ចាំងពីការតាំងចិត្តបម្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយសុឆន្ទៈ

Sep 20, 2019

អម្រឹត បញ្ចេញវីដេអូឆ្លុះបញ្ចាំងពីការតាំងចិត្តបម្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុ...

អានបន្ថែម

អម្រឹត សហការជាមួយ AIA អញ្ជើញវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីជំងឺមហារីកសុដន់ និ...

Apr 30, 2019

អម្រឹត សហការជាមួយ AIA អញ្ជើញវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីជំង...

អានបន្ថែម

អម្រឹត មានកិត្តិយសប្រកាសការបន្តវិញ្ញាបនបត្រស្តីពីគោលការណ៍ការពារអតិថិជនពី Smart C...

Apr 30, 2019

អម្រឹត មានកិត្តិយសប្រកាសការបន្តវិញ្ញាបនបត្រស្តីពីគោលការណ៍ការពារអត...

អានបន្ថែម

អម្រឹត ប្រកាសត្រៀមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារចល័ត (Mobile Banking App) ក្នុង...

Apr 30, 2019

អម្រឹត ប្រកាសត្រៀមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារចល័ត (Mobile Ban...

អានបន្ថែម

អម្រឹត ចូលរួមក្នុងការលើកតម្កើងប្រាក់រៀលខ្មែរ

Apr 30, 2019

អម្រឹត ចូលរួមក្នុងការលើកតម្កើងប្រាក់រៀលខ្មែរ

អានបន្ថែម

កម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិ (International Visit Program)

Apr 29, 2019

កម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិ (International Visit Program)

អានបន្ថែម

សេចក្តីប្រកាស ស្តីពី “ការដាក់អោយ ប្រើប្រាស់ ជាផ្លូវការនូវ សេវាកាត ATM របស់ អម្រឹ...

Jul 26, 2018

សេចក្តីប្រកាស ស្តីពី “ការដាក់អោយ ប្រើប្រាស់ ជាផ្លូវការនូវ សេវាកាត...

អានបន្ថែម

អេ អាយ អេ ខេមបូឌា និង អម្រឹត ចាប់ដៃគូ ដើម្បីការពារ និងលើក ស្ទួយការរស់នៅ របស់ប្រជ...

Jul 10, 2018

អេ អាយ អេ ខេមបូឌា និង អម្រឹត ចាប់ដៃគូ ដើម្បីការពារ និងលើក ស្ទួយកា...

អានបន្ថែម

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បាន បើកសម្ពោធ និងកាត់ខ្សែបូដាក់ឲ្យ ប្រើប្រាស់...

Jul 10, 2018

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បាន បើកសម្ពោធ និងកាត់ខ្សែបូដាក...

អានបន្ថែម

ធនាគារពាណិជ្ជកម្ម ក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ទទួលបានលិខិត អនុញ្ញាត សហការជាមួយ គ្រឹះស្ថ...

Jul 04, 2018

ធនាគារពាណិជ្ជកម្ម ក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា ទទួលបានលិខិត អនុញ្ញាត សហកា...

អានបន្ថែម

អម្រឹត ចូលរួមក្នុងទិវាបរិស្ថានជាតិនិងអន្តរជាតិ

May 16, 2018

អម្រឹត ចូលរួមក្នុងទិវាបរិស្ថានជាតិនិងអន្តរជាតិ

អានបន្ថែម

សាជីវកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ ជួយគ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ ​អម្រឹត ក្នុង​ក...

May 16, 2018

សាជីវកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ ជួយគ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ...

អានបន្ថែម

Advans ក្លាយជា​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុនធំ នៅក្នុង គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ​អម្រឹត

May 16, 2018

Advans ក្លាយជា​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុនធំ នៅក្នុង គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត...

អានបន្ថែម

អម្រឹត ផ្តល់ជូននូវសម្ភារការិយាល័យ និងសម្ភារសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្ស ដែលរៀនពូកែប្រច...

May 16, 2018

អម្រឹត ផ្តល់ជូននូវសម្ភារការិយាល័យ និងសម្ភារសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្ស...

អានបន្ថែម

សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC វិនិយោគ ជាមួយ​គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ​អម្...

May 16, 2018

សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC វិនិយោគ ជាមួយ​គ្រឹះស្ថានមីក្រូហ...

អានបន្ថែម

SMART Campaign ពានរង្វាន់វិញ្ញាបនបត្រការពារអតិថិជន យុទ្ធនាការដើម្បី អម្រឹត

May 16, 2018

SMART Campaign ពានរង្វាន់វិញ្ញាបនបត្រការពារអតិថិជន យុទ្ធនាការដើម្...

អានបន្ថែម

អម្រឹត ទទួល វិញ្ញាបនបត្រ អនុលោមភាពសារពើពន្ធ ប្រភេទ មាស ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

May 16, 2018

អម្រឹត ទទួល វិញ្ញាបនបត្រ អនុលោមភាពសារពើពន្ធ ប្រភេទ មាស ពីអគ្គនាយក...

អានបន្ថែម

អម្រឹត ចូលរួមទិវាកុមារអន្តរជាតិ ២០១៥

May 16, 2018

អម្រឹត ចូលរួមទិវាកុមារអន្តរជាតិ ២០១៥

អានបន្ថែម

សមិទ្ធផលដ៏វិសេសវិសាលក្នុងឆ្នាំ២០១៧ របស់ អម្រឹតអស់ រយៈពេល២៦ឆ្នាំ

May 16, 2018

សមិទ្ធផលដ៏វិសេសវិសាលក្នុងឆ្នាំ២០១៧ របស់ អម្រឹតអស់ រយៈពេល២៦ឆ្នាំ

អានបន្ថែម

អម្រឹត ទទួលបាន​អាជ្ញា​បណ្ណ​សហការ​ជាមួយ អេ អាយ អេ ខេ​ម​បូ​ឌា ​ដើម្បី​ណែនាំ​ការការ...

May 16, 2018

អម្រឹត ទទួលបាន​អាជ្ញា​បណ្ណ​សហការ​ជាមួយ អេ អាយ អេ ខេ​ម​បូ​ឌា ​ដើម្...

អានបន្ថែម