គណនីតាមតម្រូវការ

ប្រតិបត្តិការធនាគារ និងការទូទាត់ប្រាក់កាន់តែងាយស្រួល

មិនថាលោកអ្នកត្រូវការគណនីធនាគារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ឬ ការទូទាត់ចំណាយប្រចាំថ្ងៃ គណនីតាមតម្រូវការគឺជាដំណោះស្រាយរបស់អ្នកជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងអត្រាការប្រាក់រហូតដល់​៣,៥% មិនថាការដកប្រាក់ ការដាក់ប្រាក់ចូលគណនី ការផ្ទេរប្រាក់ ឬ​ ការបង់វិក្កយបត្រ គណនីតាមតម្រូវការអនុញ្ញាតលោកអ្នកក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការពីគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលា ជាមួយនឹង សាខារបស់ អម្រឹត ចំនួន១៥៦, ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម អម្រឹត, និងម៉ាស៊ីនអេធីអឹមធនាគារផ្សេងៗទៀត ជាង ១.២០០កន្លែង, មន្រ្តីសន្សំចល័តជាង ១៦០ នាក់, ភ្នាក់ងារ វីង និង ទ្រូម៉ាន់នីចំនួនជាង ១០.០០០ ភ្នាក់ងារ។

របៀបបើកគណនី

> អញ្ជើញទៅសាខា អម្រឹត ដែលនៅជិតអ្នក បង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
> លិខិតឆ្លងដែន ប័ណ្ណបើកបរ ឬ សៀវភៅគ្រួសារច្បាប់ដើមដែលមានសុពលភាព និងរូបថត។
> បុគ្គលិករបស់យើងនិងជួយអ្នកក្នុងការបំពេញបែបបទនៃពាក្យស្នើសុំ
> អ្នកនិងទទួលបានសៀវភៅសន្សំ ឬ វិញ្ញាបនបត្របញ្ញើ។

អត្ថប្រយោជន៍

> ជាមួយនិងកាតអេធីអឹម អ្នកអាចដកប្រាក់ និងផ្ទេរប្រាក់ដោយមិនគិតថ្លៃសេវា គ្រប់ទូអេធីអឹមទាំងអស់របស់ អម្រឹត ឬ អេធីអឹម ធនាគារផ្សេងៗទៀត ជាង ១.២០០កន្លែង។ អ្នកក៏អាចទូទាត់សាច់ប្រាក់នៅក្នុងហាង និងផ្សារទំនើបតាមរយៈម៉ាស៊ីនឆូតកាត។
​​​​​> អាចធ្វើប្រតិបត្តិការបាន ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ
> ពិនិត្យមើលនិងគ្រប់គ្រងថវិការបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធី​​ទូរសព្ទ័របស់អម្រឹត
> ព្រីនរបាយការណ៍គណនីនិងពិនិត្យមើលសមតុល្យនៅក្នុងទូអេធីអឹមរបស់ អម្រឹត។
> ចំណាយត្រឹមតែ ៣ ដុល្លារសម្រាប់ការបើកគណនី
>​​ ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ដែលប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសេវាសន្សំចល័ត
> ដើម្បីធ្វើការសន្សំរៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមផ្ទះរបស់អ្នកផ្ទាល់

រូបិយប័ណ្ណ រៀល ដុល្លារ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
សមតុល្យក្នុងគណនី ≤ ៨០.០០០.០០០ ≤ ២០.០០០ ០,៥០%
> ៨០.0០០.០០០ - ២០០.០០០.០០០ > ២០.០០០ - ៥០.០០០ ១,០០%
> ២០០.០០០.០០០ > ៥០.០០០ ៣,៥០%

*អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

លក្ខខណ្ឌ រៀល ដុល្លារ
សមតុល្យអតិបរមាពេលបើកគណនីដំបូង (ប័ណ្ណអេធីអឹមបៃតង) ៤០.០០០ ១០
សមតុល្យអតិបរមាពេលបើកគណនីដំបូង (ប័ណ្ណអេធីអឹមមាស) ៤០០.០០០ ១០០
សមតុល្យអប្បបរមាក្រោយពេលបើកគណនី (ប័ណ្ណអេធីអឹមបៃតង) ២០.០០០
សមតុល្យអប្បបរមាក្រោយពេលបើកគណនី (ប័ណ្ណអេធីអឹមមាស) ២០០.០០០ ៥០

*អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

កម្រៃសេវាលើប័ណ្ណអេធីអឹម រៀល ដុល្លារ
ការស្នើសុំប័ណ្ណចម្បង និងប័ណ្ណរង (ប័ណ្ណ Instant មាស និងប័ណ្ណ Instant បៃតង) មិនគិតសេវា
ការស្នើសុំប័ណ្ណឡើងវិញដោយសារបាក់បែក ឬខូចខាត (ប័ណ្ណ Instant និងប័ណ្ណ Personalized)
ការស្នើសុំលេខសម្ងាត់ថ្មី (Re – issue PIN)
ការស្នើសុំប័ណ្ណចម្បង និងប័ណ្ណរង (ប័ណ្ណ Personalized មាស និងប័ណ្ណ Personalized បៃតង) ២០.០០០
ការស្នើសុំប័ណ្ណឡើងវិញដោយសារបាក់បែក ខូចខាត ឬ បាត់បង់ (ប័ណ្ណ Instant និងប័ណ្ណ Personalized) ២០.០០០
ស្នើសុំមោឃភាពប័ណ្ណអេធីអឹម ក្នុងអំឡុងពេល ៣ខែដំបូង(Cancellation) ១២.០០០
ការថែរក្សាប្រចាំខែ សម្រាប់ប័ណ្ណអេធីអឹមបៃតង (ប័ណ្ណ Instant និងប័ណ្ណ Personalized) ១.០០០ ០.២៥
ការថែរក្សាប្រចាំខែ សម្រាប់ប័ណ្ណអេធីអឹមមាស (ប័ណ្ណ Instant និងប័ណ្ណ Personalized) ២.០០០ ០.៥០

*អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

សំណួរញឹកញាប់

តើខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃសេវាសម្រាប់ការបើកប័ណ្ណអេធីអឹម ដែរឬទេ ?

ប័ណ្ណអេធីអឹម ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។ ប៉ុន្តែអ្នកតម្រូវឲ្យដាក់ប្រាក់តម្កល់ក្នុងគណនីចំនួន ២០,០០០ រៀល ឬ ៥ ដុល្លារ សម្រាប់ប័ណ្ណអេធីអឹមបៃតង និង ២០០.០០០ រៀលសម្រាប់ប័ណ្ណអេធីអឹមមាស។

តើខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃសេវាប្រចាំខែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអេធីអឹម ដែរឬទេ ?

ថ្លៃសេវាប្រចាំខែ៖
- ប័ណ្ណអេធីអឹមបៃតង៖ ១.០០០ រៀល
​​​​​​​- ប័ណ្ណអេធីអឹមមាស៖ ២០០០ រៀល

ខ្ញុំបានបាត់ប័ណ្ណអេធីអឹម។ តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេច?

សូមរាយការណ៍មកកាន់ផ្នែកបម្រើអតិថិជន តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០៩៣​ ៩៩៩ ១១១ / ០២៣ ៩៩៩​ ០៣៣។ អ្នកអាចស្នើសុំចេញប័ណ្ណអេធីអឹមថ្មីនៅសាខាដែលអ្នកបានធ្វើប័ណ្ណអេធីអឹមនោះ។

ខ្ញុំភ្លេចលេខសម្ងាត់អេធីអឹម។ តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេច?

សូមទាក់ទងទៅកាន់ផ្នែកបម្រើអតិថិជនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០៩៣ ៩៩៩ ១១១ / ០២៣ ៩៩៩ ០៣៣ ដើម្បីស្នើសុំបង្កើតលេខសម្ងាត់ថ្មី។ ថ្លៃសេវាគឺ ១.០០០ រៀល។

តើខ្ញុំអាចប្រើប័ណ្ណអេធីអឹម អម្រឹត​ ដើម្បីដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមធនាគារដទៃ បានដែរឬទេ?

បាន! អ្នកអាចប្រើដកប្រាក់នៅគ្រប់ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម​ ទូទាំងប្រទេសដែលមាននិមិត្តសញ្ញា CSS។

តើខ្ញុំអាចដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួនប៉ុន្មានក្នុងមួយថ្ងៃ?

ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាសម្រាប់ការដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹម៖
- ប័ណ្ណអេធីអឹមបៃតង៖ ៤.០០០.០០០ រៀល ឬ ១.០០០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ
- ប័ណ្ណអេធីអឹមមាស៖ ៤.០០០.០០០ រៀល ឬ ២.០០០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ។

Currently, you can purchase or settle online bill via Acleda POS machine or CSS POS machine without fee charge.

តើ អម្រឹត​ មានម៉ាស៊ីនអេធីអឹមនៅគ្រប់សាខាដែរឬទេ?

បច្ចុប្បន្ន អម្រឹត មានម៉ាស៊ីនអេធីអឹមនៅតាមខេត្តនិងក្រុងសំខាន់ៗដូចជា៖
​​​​​​​- សាខារាជធានីភ្នំពេញ៖ សាខាបាក់ទូក សាខាម៉ៅសេទុង សាខាចោមចៅ សាខាផ្សារហេងលី សាខាផ្សារកណ្តាល សាខាផ្សារដេប៉ូ សាខាទឹកថ្លា សាខាលាទួលទំពូង សាខាស្ទឹងមានជ័យ សាខាឈូកមាស សាខាបឹងកេងកង និងសាខាទួលគោក។
- សាខាតាមបណ្ដាខេត្ត/ក្រុង៖ សាខាព្រះសីហនុ សាខាសំរោងទង សាខាកំពង់ចាម សាខាសួង សាខាបាត់ដំបង សាខាកំពត សាខាកំពង់ឆ្នាំង សាខាសៀមរាប សាខាតាខ្មៅ និងសាខាស្ទឹងសែន។