របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Amret Mobile

កម្មវិធី Amret Mobile

កម្មវិធី Amret Mobile នាំមកនូវសេវាធនាគារប្រចាំថ្ងៃកាន់តែនៅក្បែរលោកអ្នក។ មិនថាការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីធនាគារ ការបង់វិក្កយបត្រនៅតាមហាង ការបង់កម្ចី បញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទ បង់ថ្លៃវិក្កយបត្រប្រចាំខែ ឬ សូម្បីដាក់ពាក្យស្នើឥណទាន អ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាកម្មទាំងអស់នេះបាន គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង នៅលើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។

ទាញយក Amret Mobile

ទាញយកកម្មវិធី Amret Mobile កំណែទម្រង់ចុងក្រោយបំផុត ដើម្បីរីករាយជាមួយនឹងសេវាធនាគារឌីជីថលដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងដៃរបស់អ្នក។

ទាញយកឥលូវនេះ​​​​​​​

 របៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ Amret Mobile

ទស្សនាកម្រងវីដេអូខាងក្រោមនេះ ដើម្បីយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីរបៀបក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាកម្មនៅលើកម្មវិធី Amret Mobile។

​​​​​​​