តួលេខសំខាន់ៗ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

​​​​​​​
១.៨៤៣ លានដុល្លារ
ទ្រព្យសកម្មសរុប

​​​​​​​
៨៩៦.២៥១ លានដុល្លារ
សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើ

​​​​​​​
១.៥១៧ លានដុល្លារ
ផលបត្រប្រាក់កម្ចី​

​​​​​​​
៦០៦.៥៣៧
អតិថិជនសរុប

ផលិតផល​​ និងសេ​វាកម្ម

សេវាហិរញ្ញវត្ថុសម្បូរបែបសម្រាប់អតិថិជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ

​​​​​​​
ឥណទាន
កម្ចីរហ័ស​ និងសមស្របតាមតម្រូវការរបស់អ្នក

​​​​​​​​​​​​​​
ប្រាក់បញ្ញើ
គណនីសន្សំមានសុវត្ថិភាពជាមួយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដើម្បីសម្រេចក្ដីស្រមៃ និងសុវត្ថិភាពគ្រួសាររបស់អ្នក

​​​​​​​
ការទូទាត់ និងធ្វើប្រតិបត្តិការ​​​​​​​
​​​​​​​
ទូទាត់និងផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

​​​​​​​​​​​​​​
សេវាធានារ៉ាប់រង
ធានារ៉ាប់រងឥណទាន និងអាយុជីវិត​ ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល​ ដែលធានាដល់អនាគតរបស់អ្នក

សេវាធនាគារប្រចាំថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងដៃលោកអ្នក

គ្រប់សេវាធនាគារ ចាប់ពីការផ្ទេរប្រាក់ ការបញ្ចូលលុយក្នុងគណនី E-Wallet ការសងប្រាក់កម្ចី រហូតដល់ការស្នើឥណទាន នៅលើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក

ទាញយក​កម្មវិធី​​ Amret Mobile ឥលូវនេះ

 

គណនាឥណទាន និងប្រាក់បញ្ញើ

កម្មវិធីគណនាឥណទាន​​​និងប្រាក់បញ្ញើ​​របស់យើង អាចឲ្យអ្នកព្យាករណ៍លទ្ធភាពសងប្រាក់កម្ចី​​ និងរៀបចំផែនការសន្សំប្រាក់សម្រាប់អនាគត។​

​​​​​​​​សូមជ្រើសរើសប្រភេទកម្មវិធីគណនាណាមួយ ដើម្បីស្វែងយល់ពីជម្រើសឥណទាន និងប្រាក់បញ្ញើស័ក្ដិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក។

កម្មវិធីគណនាឥណទាន

កម្មវិធីគណនាប្រាក់បញ្ញើ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

សកម្មភាព និងព័ត៌មានថ្មីៗរបស់ អម្រឹត