បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់

  • Home
  • បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់
Generic placeholder image

លោក ដុស ឌីន

អគ្គនាយក

លោកត្រូវតែងតាំងជាអគ្គនាយករងក្នុងឆ្នាំ២០១១ និងបានបម្រើការងារ នៅ អម្រឹត អស់រយៈពេលជាង២០ឆ្នាំ។ នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ លោកចាប់ផ្តើម ការងារក្នុងមុខតំណែងជាប្រធានសាខាខេត្តកណ្តាល ២ឆ្នាំ បន្ទាប់មកលោក ត្រូវបានផ្ទេរទៅផ្នែកម៉ាឃីតធីង ហើយ លោកក៏ត្រូវតែងតាំង ជាបន្តបន្ទាប់ រហូតក្លាយជាប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការក្នុងឆ្នាំ១៩៩៩ បន្ទាប់មកជានាយក ប្រតិបត្តិការ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨។ លោកបាន ទទួលសញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត ផ្នែកគ្រប់ គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកល វិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង និងសាកលវិទ្យាល័យ UTARA ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តជំនាញកសិកម្ម​​ពីសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទកសិកម្ម ប្រទេសកម្ពុជា។

Generic placeholder image

លោក តាន់ យូហៃ

នាយកអង្គភាពផ្នែកលក់

លោកបានផ្ទេរមកកាន់តំណែង នាយក ផ្នែកលក់ផលិតផលឥណទាន នៅខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។លោកបានចូលរួមបម្រើការងារនៅ អម្រឹត រយៈពេល ១៧ឆ្នាំ ហើយត្រូវបានធ្វើការងារក្នុងតួនាទី ផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ ចាប់ ផ្តើមពីជំនួយការប្រធានសាខា ទៅជា ប្រធានសាខាខេត្តកណ្តាល នឹងជា ប្រធានសាខាខេត្តកំពតក្នុងឆ្នាំ២០០១ បន្ទាប់មកលោកត្រូវបានតែងតាំង ជា នាយកប្រតិបត្តិក្នុងឆ្នាំ២០១០។ លោកបាន ទទួលសញ្ញបត្រ អនុបណ្ឌិត ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តជំនាញសេដ្ឋកិច្ច ពីសាកលវិទ្យាល័យ Donetsk State ប្រទេសអ៊ុយក្រែន។

Generic placeholder image

អ្នកស្រី Estelle DARIE ROUSSEAUX

នាយក​ប្រតិបត្តិ

លោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ និងជាអភិបាលប្រតិបត្តិរបស់ អម្រឹត នៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៨។ កាលពីមុន លោកស្រីជានាយិការងប្រតិបត្តិរបស់ Advans Group ដែលលោកស្រីបានចាប់ផ្តើមការងារជំនាញក្នុងការអភិវឌ្ឃតំបន់ជនបទ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ២០១៣ ជាមន្រ្តីតាមមូលដ្ឋាននៅប្រទេសរ៉ូម៉ានី មុនពេលដែលលោកស្រីចូលរួមជាមួយ Advans International ដែលពីមុនហៅថា Horus Development Finance ជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ ក្នុងឆ្នាំ២០០៤។ សម្រាប់ការងារផ្សេងៗជាច្រើននៅ Advans លោកស្រីមានតួនាទីជា នាយិកាប្រតិបត្តិការរបស់ Advans Ghana ផ្តោតសំខាន់លើការប្រមូលប្រាក់សន្សំ និងឥណទាន ហើយក្រោយមកនៅឆ្នាំ២០១៣លោកស្រីត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាអគ្គនាយករងសម្រាប់ Advans Bank Tanzania (បច្ចុប្បន្នហៅថា ធនាគារ Letshego)។ លោកស្រីបានទទួលបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិស្វកម្មកសិកម្មជំនាញកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ច ពីវិទ្យាស្ថានជាតិ Agronomique Paris-Grignon ប្រទេសបារាំង។

Generic placeholder image

អ្នកស្រី លឹម សុផា

នាយិកាអង្គភាព ធនធានមនុស្ស

អ្នកស្រីត្រូវបានតែងតាំង ទៅជា នាយិកាធនធានមនុស្ស នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។អ្នកស្រីមានបទពិសោធន៍ ២០ឆ្នាំ នៅ អម្រឹត នឹងត្រូវតែងតាំងជា បន្តបន្ទាប់ពីសាខាខេត្តទៅជាប្រធាន ផ្នែកគណនេយ្យ ហើយបន្ទាប់មកទៅជា នាយិកាហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងឆ្នាំ២០០៣ មុនពេលអ្នកស្រីត្រូវបាន ផ្ទេរទៅជា នាយិកាធនធានមនុស្សក្នុងឆ្នាំ២០១២ ជាមួយជំនាញថ្មីនេះ អ្នកស្រីបានដើរ តួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតយុទ្ធ សាស្រ្តថ្មី ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល និង អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលិកព្រមទាំងបង្កើតធនធានមនុស្ស និងរចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តរបស់ខ្លួន ។ អ្នកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ Charles Sturt ប្រទេសអូស្ត្រាលី ក្រោមការសហការជាមួយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេស កម្ពុជា នឹងបានទទួលបរិញ្ញាបត្រផ្នែក សហគ្រិនភាព ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ ពីមហា វិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងនិតិសាស្រ្ត ក្រុងភ្នំពេញ។

Generic placeholder image

លោក Sajjad Khan

នាយកអង្គភាពប្រតិបត្តិព័ត៌មានវិទ្យា

Sajjad joined Amret in 2019. He has over 20 years of experience in digital and business transformations and global shared services with focus on innovation, growth, productivity and governance. He has extensive international experience - leading diverse organizations in the UK,USA, China, India, Mexico and Europe.
Sajjad spent 17 years with GE Capital in various digital leadership roles delivering digital transformation programs, regulatory and audit solutions, ERP & BI solutions, managing global shared services organizations and delivering quality(Lean Six Sigma) programs.
More recently, as an Digital Executive Consultant, he delivered multiple digital transformation and business growth programs at numerous UK based organizations. He also served as a Non-Executive Director for a number of public and private organizations. He is passionate about innovation,digital transformation and business growth. He holds a BSc in Business and Management, MSc in Computer Science, Executive MBA and is in the process of completing a doctorate in IT Governance, Risk and Compliance.

Generic placeholder image

លោក Alan Wee Mun Seng

នាយកអង្គភាពផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម

Alan joined Amret in 2020,bringing with him 25 years of retail banking experience.
He began his banking career with Citibank Malaysia, where he worked for 11 years before embarking on a journey with various financial institutions in both Malaysia and China. Alan has extensive marketing and product experience with credit cards, mortgages, personal loans, wealth management, deposits, customer loyalty programs and structured investments, as well as sales management.
Alan worked for UOB China as their Consumer Banking Head and was a member of the pioneering team that proved instrumental in procuring the bank’s remembi operating license in China.
He is also well versed in Islamic retail banking, having worked extensively with Al Rajhi Bank Malaysia where he served as their Retail Banking Director.
Prior to Amret, he was involved in fintech and unsecured micro financing projects in Malaysia as a project consultant.
Alan holds a BSc in Finance and Marketing from Southeast Missouri State University and a MSc in Business Administration from Washington University St. Louis.