អភិបាលកិច្ច

Generic placeholder image

លោក Claude FALGON

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកត្រូវបានតែងតាំងជា​សមាជិកក្រុមព្រឹក្សាភិបាល​នៅខែសីហាឆ្នាំ២០០១ និងត្រូវបានតែងតាំងជា ប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨។ លោកបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិត​ជំនាញសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យ Michigan Stale សហរដ្ឋអាមេរិច និងបានទទួល សញ្ញបត្រ បណ្ឌិតជាន់ខ្ពស់ ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តគ្រប់គ្រងពី ICG នៃ ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង។ លោកថែមទាំងបានទទួល សញ្ញាបត្រ ជាន់ខ្ពស់សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មពី INA ទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំងផងដែរ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ លោកក៏មានមុខដំណែងជា នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Advans S.A SICAR និងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Horus Development Finance ផងដែរ។

Generic placeholder image

លោក ជា ផល្លារិន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកបានបំពេញការងារអគ្គនាយកអស់រយៈពេល២ទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយ។លោកជាមន្ត្រីឥណទានដំបូងគេបង្អស់​​​ដែលបានធ្វើជាបុគ្គលិកឥណទាននៅ អម្រឹត។ មុនចូលធ្វើការងារជាមន្ត្រីឥណទាននៅ អម្រឹត ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ លោកបានបម្រើការងារនៅក្រសួងការងារកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងសាកលវិទ្យាល័យ UTARA ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងជំនាញ កសិកម្ម ពីវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកសិកម្ម ប្រទេសកម្ពុជា។

Generic placeholder image

អ្នកស្រី Estelle DARIE ROUSSEAUX

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ និងជាអភិបាលប្រតិបត្តិរបស់ អម្រឹត នៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៨។ សម្រាប់ការងារផ្សេងៗជាច្រើននៅ Advans លោកស្រីមានតួនាទីជា នាយិកាប្រតិបត្តិការរបស់ Advans Ghana ផ្តោតសំខាន់លើការប្រមូលប្រាក់សន្សំ និងឥណទាន ហើយក្រោយមកនៅឆ្នាំ២០១៣លោកស្រីត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាអគ្គនាយករងសម្រាប់ Advans Bank Tanzania (បច្ចុប្បន្នហៅថា ធនាគារ Letshego)។ លោកស្រីបានទទួលបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិស្វកម្មកសិកម្មជំនាញកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ច ពីវិទ្យាស្ថានជាតិ Agronomique Paris-Grignon ប្រទេសបារាំង។

Generic placeholder image

លោក Steven Duchatelle

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង់ហានិភ័យ។លោកគឺជានាយកជាន់ខ្ពស់អន្តរជាតិមានបទពិសោធន៍ផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុ ហើយបច្ចុប្បន្នជា អគ្គនាយករបស់ Advans Group។ លោកមានបទពិសោធន៍ផ្នែកសេវាហិរញ្ញវត្ថុ។ ២០ឆ្នាំ ដែលក្នុងនោះ ១៦លើវិស័យមីក្រូហិញ្ញវត្ថុ ។ជាមួយនឹង មុខដំណែងជាច្រើននៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថាប័នប្រឹក្សា ដែលមានកេរិ៍្តឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងពិភពលោក លោកបានបង្កើននូវចំណេះដឹងជាច្រើនទំាងផ្នែកប្រតិបត្តិការធនាគារលក់រាយ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលទទួលបានពីទស្សនវិស័យផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនមានដូចជា យុទ្ធសាស្រ្ត អផិបាលកិច្ច ប្រិតបត្តិ ការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចអង្គភាព ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។លោកមានតួនាទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃបុត្រសម្ព័ន្ធជាច្រើនរបស់ Advans ។លោកទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅ ជំនាញហិរញវត្ថុ ពីសកលវិទ្យាល័យឈានមុខគេផ្នែកគ្រប់គ្រង នៅប្រទេសបារាំង។

Generic placeholder image

លោក John McGinley

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកត្រូវបានតែងតាំង ជាសមាជិកក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥។ លោកបាន ទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញ អភិវឌ្ឍន៍អន្តរ ជាតិ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ពីសាកលវិទ្យាល័យ ទីក្រុងម៊ែលបីន ប្រទេសអូស្រ្តាលី។ លោកមានបទពិសោធន៍ ជាអ្នកផ្តល់ ប្រឹក្សាយោបល់ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យ នៅ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ ២០០៧។ បន្ទាប់មកលោក បានបម្រើការងារឲ្យធនាគារ (ANZ) នៅ រាជធានីភ្នំពេញ មានមុខដំណែង ជា នាយកផ្នែកយុទ្ធសាស្រ្ត សម្រាប់មហាអនុ តំបន់ទន្លេមេគង្គ រហូតដល់ឆ្នាំ២០១៤។ ចាប់ ពីឆ្នាំ២០១៤ ដល់បច្ចុប្បន្ន លោកជានាយក គ្រប់គ្រង នៃក្រុមហ៊ុនដៃគូយុទ្ធសាស្រ្ត តំបន់ទន្លេមេគង្គ (Mekong Strategic Partners ) ជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ និង វិនិយោគ ដែលមានទីស្នាក់ការស្ថិតនៅ រាជធានីភ្នំពេញ។

Generic placeholder image

លោក ស្រេង សំឱក

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកត្រូវបានតែងតាំង ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញបត្រ ជំនាញ វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច ពីសាកលវិទ្យាល័យ Calitornia Stale University of long Beach សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ១៩៨៨ និងបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម អន្តរជាតិ ពីសាកលវីទ្យាល័យ West Coast រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិច ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤។ លោកបានកាន់មុខដំណែងគ្រប់គ្រង ជាន់ខ្ពស់ក្នុងវិស័យអាជីវកម្មលក់ ទំនិញឆាប់រហ័ស (FMCG) ការងារអភិវឌ្ឍន៍ ការគ្រប់គ្រងអាកាសយាន្ត និងសេវាកម្មធនាគារនៅកម្ពុជា អស់រយៈពេលជាង២០ឆ្នាំ។ សាវតាល្អ និងបទពិសោធន៍ការងារជាច្រើន របស់គាត់បានក្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិ៍ ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលលោកបានធ្វើការ។ លោកបានធ្វើការងារអោយធនាគារអន្តិរជាតិ មានដូចជាធនាគា ANZ Royal អស់រយៈពេលជាង៤ឆ្នាំ ហើយបច្ចុប្បន្ន លោកកំពុងធ្វើការងារ ជាអ្នកប្រឹក្សា យោបល់ឲ្យធនាគាពាណិជ្ជក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា។

Generic placeholder image

លោក Paphon MANGKHALATHANAKUN

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយ បានទទួលបរិញ្ញាបត្រ (ជំនាញ វិស្វកម្មឧស្សាហកម្ម) ពីសាកល វិទ្យាល័យ ជូឡាលុងកន (Chulalongkorn) ទីក្រុងបាំងកក ប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ និងបាន ទទួលបរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម (ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ) ពីសាកលវិទ្យាល័យ (Oregon Stale) សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥។លោកមានបទពិសោធន៍ការងារជាង ១៨ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ដោយបានបំពេញកាងារ ជាច្រើនផ្នែកផ្សេងៗ គ្នា មានដូចជា​ ហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្ម សេវាធនាគារ ការវិនិយោគដាក់ក្រុមហ៊ុន បញ្ចូល គ្នា និងលទ្ធកម្មការកែសម្រួលបំណុល ឡើងវិញ សេវាធនាគារសម្រាប់ សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ម៉ាឃីតធីង និងហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកកាន់មុខដំណែងជាន់ខ្ពស់ ក្នុងធនាគារប្រទេសថៃ ជាអាទិ៍រួមមាន ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រង សេវាធនាគារសម្រាប់ សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ចង្វាត់ ផ្គត់ផ្គង់នៅធនាគារ TMB និងជា អនុប្រធានទី១ នៅធនាគារ Kaskorn។ ជាពិសេសលោកមានបទពិសោធន៍ជាង១៣ឆ្នាំ ផ្នែកសេវា ធនាគារសម្រាប់សហ គ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ជំនាញយុទ្ធ សាស្រ្តអាជីវកម្ម និងការបង្កើត និង អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល ហើយលោកបាន ដឹកនាំក្រុមកាងារ នៅធនាគារ Kaskorn ដោយបានឈ្នះ និងទទួលពានរង្វាន់ ដែលទទួល ស្គាល់សេវាធនាគារ សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ល្អជាងគេបំផុត នៅអាស៊ី ពីទស្សនាវដ្តី ធនាគារ អាស៊ី (Asian Barker Magazines) សម្រាប់រយៈពេលពីរឆ្នាំជាប់គ្នា។

Generic placeholder image

លោក Antoin BRUININCKX

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក Antoin ត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។ លោកគឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម និងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែក សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម នៃសាកលវិទ្យាល័យ Rotterdam ប្រទេសហូឡង់ ។ លោក មានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនក្នុងវិស័យធនាគារ និងបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលី វៀតណាម សហរដ្ឋអាមេរិក និង ប្រទេសហូឡង់ ក្នុងតួនាទីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទទួលខុសត្រូវលើផ្នែកជាច្រើនដូចជា ហានិភ័យ ការកែសម្រួលបំណុលឡើងវិញ ការគ្រប់គ្រងសំពៀតឥណទាន និង រតនាគារ ។ នៅចន្លោះឆ្នាំ ២០០៣ ដល់ឆ្នាំ ២០០៦ លោកជា នាយកប្រតិបត្តិនៃ ធនាគារ ABN AMRO Bank N.V. ទទួលខុសត្រូវសំខាន់ផ្នែកគ្រប់គ្រង សំពៀតឥណទាននៃសហគមអ៊ឺរ៉ុប និងជាសមាជិកនៃប្រធានគណៈកម្មាធិការឥណទាន។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៧ លោកគឺជាសហគ្រិនមួយរូប និងជាទីប្រឹក្សាជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ។ លោកក៏ធ្លាប់មានតួនាទីជាប្រធាន និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួននៃបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទី្វបអាស៊ីផងដែរ ។

Generic placeholder image

លោក សុង សារ៉ន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក សារ៉ន ត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ នៅក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ លោកជាសហស្ថាបនិក និងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន អេមរុ រាយស៍(ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិត និងនាំចេញអង្ករធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានដៃគូសហការជាង១០០ និងធ្វើការជាមួយកសិករជាង១០.០០០នាក់ ក្នុងនោះជាង៦០%គឺជាស្ត្រី។ ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើនការនាំចេញអង្កររបស់ខ្លួនជាង 450.000 តោន ពីឆ្នាំ២០១១ ដល់ឆ្នាំ២០២០។ លោក បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនទាំងក្នុង និងក្រៅស្រុក ហើយបានឈ្នះពានរង្វាន់គួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាច្រើនដូចជា “ ពានរង្វាន់ Country SME Innovation Award, Agrow Award, and Young Entrepreneur Award” ពីក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ាន នៅប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងឆ្នាំ២០១៨ “ ពានរង្វាន់ ភាពជាអ្នកដឹកនាំអាស៊ាន ផ្តល់ដោយ Cheung Kong Graduate School of Business ( CKGSB) ” ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីក្រុងសៀងហៃ “ ពានរង្វាន់ សហគ្រិនវ័យក្មេង Takeda “ ពីមូលនិធិ Takeda សាកលវិទ្យាល័យតូក្យូក្នុងឆ្នាំ២០១៦ និង មេដាយមាសលើពានរង្វាន់សហគ្រិន ពី McKinsey & Company ក្នុងឆ្នាំ២០០៦ ។ លោកសារ៉ន បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ពីសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង នៅប្រទេសកម្ពុជា និងបច្ចុប្បន្ន លោកជាបេក្ខជនបណ្ឌិត ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច នៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។

គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម

គណៈកម្មាធិការ សវនកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើង និងដឹកនាំ ដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឯករាជ្យមួយរូប ដែលជាផ្នែកមួយ យ៉ាងសំខាន់ នៃអភិបាលកិច្ចរបស់ អម្រឹត។ គណៈកម្មាធិការ ជួបប្រជុំយ៉ាងតិច ចំនួនបួនដង ក្នុងមួយឆ្នាំ និងជួបប្រជុំ តាមការចាំបាច់។ គោលបំណងសំខាន់ របស់គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម រួមមាន៖

​​​​​​​> ត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃមុខងារសវនម្មផ្ទៃក្នុងក្នុងបរិបទគ្រប់គ្រង់ហានិភ័យទូទៅ
> ត្រួតពិនិត្ យទៅលើសុចរិតភាព នៃរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ និងដំណើរការ រៀបចំរបាយការណ៍ ហរិញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំង របាយការណ៍ ហរិញ្ញវត្ថុដែលបាន ធ្វើសវនកម្ម
> ត្រួតពិនិត្យ ទៅលើការ អនុលោមតាម គោលនយោបាយ និង នីតិវិធីដែល បានចែងនៅក្នុង ក្របខណ្ឌ របស់អម្រឹត ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញតិ្ត ដែលមានជាធរមាន
> ត្រួតពិនិត្យទៅ លើឯករាជ្យភាព និងគុណវុឌ្ឍ របស់ក្រុមហ៊ុន គណនេយ្យ សាធារណៈដែលបានចុះបញ្ជី (សវនករឯករាជ្យ)។

គណៈកម្មាធិការ សវនកម្ម ផ្ទៃក្នុងមាន សមាជិក ២ នាក់ គឺ៖

លោក Sreng Samork

ជាប្រធាន

លោកបណ្ឌិត Claud Falgon

ជាសមាជិក


​​​​​​​ចក្ខុវិស័យ របស់នាយកដ្ឋាន សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

គឺដើម្បី ទទួលបាន ការទទួលស្គាល់ ជាសវនករ ផ្ទៃក្នុង ប្រកបដោយ វិជ្ជាជីវៈ ដែលផ្តល់អនុសាសន៍ ទៅដល់ ថ្នាក់គ្រប់គ្រង និងការ ពិគ្រោះយោបល់ ប្រកបដោយ ការជឿទុកចិត្ត ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

បេសកកម្ម របស់នាយកដ្ឋាន សវនកម្មផ្ទៃក្នុង
គឺដើម្បីផ្តល់ ការវាយតម្លៃ ដោយឯករាជ្យ និងវិជ្ជាជីវៈ ទៅលើប្រតិបត្តិការ របស់ អម្រឹត ដើម្បីលើកកម្ពស់ ប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល ប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ទៅលើប្រព័ន្ធ ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងការអនុវត្តន៍ ទៅតាម គោលនយោបាយ ផ្ទៃក្នុង ច្បាប់​ និងបទប្បញ្ញតិ្ត ដែលមានជាធរមាន។

បេសកកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម

បេសកកម្ម របស់គណៈកម្មាធិការ សវនកម្ម គឺដើម្បីធានា នូវប្រសិទ្ធភាព និង​ប្រសិទ្ធផល នៃតួនាទីសវនកម្ មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ព្រមទាំងធានា ឲ្យមានភាពគ្រប់គ្រាន់ នៃរបាយការណ៏ និងនីតិវិធី ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។

សិទ្ធអនុម័តរបស់គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម

គណៈកម្មាធិការ សវនកម្មត្រូវ បានផ្តល់សិទ្ ធដោយក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីសម្រេច លើបញ្ហានានា ឬធ្វើការ ស៊ើបអង្កេត ក្នុងដែនកំណត់ ទំនួលខុសត្រូវ របស់ខ្លួន។ ក្នុងគោលបំណងនេះ គណៈកម្មាធិការ សវនកម្ម ត្រូវបានផ្តល់ សិទ្ធអំណាចដើម្បី៖

> ស្វែងរក ព័ត៌មាន នានា ដែលមានតម្រូវការ ពីនិយោជិក ឬភាគីខាងក្រៅ
> ជួបជាមួយ មន្រ្តីរបស់ អម្រឹត សវនករខាងក្រៅ ឬអ្នកប្រឹក្សា ខាងក្រៅ តាមការចាំបាច់ និង
> ទទួលបាន ការប្រឹក្សា ផ្នែកច្បាប់ ពីខាងក្រៅ គណនេយ្យករ ឬអ្នកជំនាញ ឯករាជ្យ ដើម្បីផ្តល់ប្រឹក្សា ឬជាជំនួយ ក្នុងការស៊ើបអង្កេត ជំនួសគណៈកម្មាធិការ។

ទំនួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម

កាតព្វកិច្ច របស់គណៈកម្មាធិការ គឺដើម្បីពិនិត្យ មុខងារ សវនកម្ម ផ្ទៃក្នុង និងសវនកម្ម ឯករាជ្យ តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ ទៅលើសុចរិតភាព នៃ របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ ធានាការអនុលោម ទៅតាម គោលនយោបាយ ផៃ្ទក្នុង ច្បាប់​ និងបទប្បញ្ញតិ្ត ដែលមាន ជាធរមាន ព្រមទាំងពិនិត្យ លើការគ្រប់គ្រង ហានិភ័យ ប្រព័ន្ធ ត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៃក្នុង ដើម្បីផ្តល់ អនុសាសន៍ សម្រាប់កែលម្អ។

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

មុខងារ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ឬ នាយកដ្ឋាន សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ត្រូវបានបងើ្កតឡើង កុ្នងឆ្នាំ១៩៩៨ ដែលជាផ្នែកមួយ យ៉ាងសំខាន់ សម្រាប់ អភិបាលកិច្ចល្អ របស់ អម្រឹត ហើយ ការទទួលខុសត្រូវ របស់ នាយកដ្ឋាននេះ តូ្រវបានចែង នៅក្នុង លក្ខន្តិកៈសវនកម្ម ផ្ទៃក្នុង។ នាយកដ្ឋាន សវនកម្មផ្ទៃក្នុង គឺជា នាយកដ្ឋាន ឯករាជ្យ ពីប្រតិបត្តិការ ទាំងអស់របស់ អម្រឹត ហើយរាយការណ៍ ដោយផ្ទាល់ ទៅ គណៈកម្មាធិការ សវនកម្ម។

Generic placeholder image

លោក ដុស ឌីន

អគ្គនាយក

លោកត្រូវតែងតាំងជាអគ្គនាយករងក្នុងឆ្នាំ២០១១ និងបានបម្រើការងារ នៅ អម្រឹត អស់រយៈពេលជាង២០ឆ្នាំ។ នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ លោកចាប់ផ្តើម ការងារក្នុងមុខតំណែងជាប្រធានសាខាខេត្តកណ្តាល ២ឆ្នាំ បន្ទាប់មកលោក ត្រូវបានផ្ទេរទៅផ្នែកម៉ាឃីតធីង ហើយ លោកក៏ត្រូវតែងតាំង ជាបន្តបន្ទាប់ រហូតក្លាយជាប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការក្នុងឆ្នាំ១៩៩៩ បន្ទាប់មកជានាយក ប្រតិបត្តិការ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨។ លោកបាន ទទួលសញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត ផ្នែកគ្រប់ គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកល វិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង និងសាកលវិទ្យាល័យ UTARA ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តជំនាញកសិកម្ម​​ពីសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទកសិកម្ម ប្រទេសកម្ពុជា។

Generic placeholder image

លោក តាន់ យូហៃ

នាយកអង្គភាពផ្នែកលក់

លោកបានផ្ទេរមកកាន់តំណែង នាយក ផ្នែកលក់ផលិតផលឥណទាន នៅខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។លោកបានចូលរួមបម្រើការងារនៅ អម្រឹត រយៈពេល ១៧ឆ្នាំ ហើយត្រូវបានធ្វើការងារក្នុងតួនាទី ផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ ចាប់ ផ្តើមពីជំនួយការប្រធានសាខា ទៅជា ប្រធានសាខាខេត្តកណ្តាល នឹងជា ប្រធានសាខាខេត្តកំពតក្នុងឆ្នាំ២០០១ បន្ទាប់មកលោកត្រូវបានតែងតាំង ជា នាយកប្រតិបត្តិក្នុងឆ្នាំ២០១០។ លោកបាន ទទួលសញ្ញបត្រ អនុបណ្ឌិត ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តជំនាញសេដ្ឋកិច្ច ពីសាកលវិទ្យាល័យ Donetsk State ប្រទេសអ៊ុយក្រែន។

Generic placeholder image

អ្នកស្រី Estelle DARIE ROUSSEAUX

អភិបាលប្រតិបត្តិ

Estelle was appointed to the Board in August 2017, and joined Amret as Executive Director in January 2018. She was previously the Deputy Chief Operations Officer for the Advans Group where she headed Financial Services and Rural Outreach.Estelle started her career in rural development and microfinance in 2003 as field officer for a downscaling program in Romania, before joining Advans International, formerly Horus Development Finance, as a senior consultant in 2004.Between various assignments for Advans, she was Chief Operations Office for Advans Ghana Savings and Loans, and then in 2013 took up the role of Deputy Chief Executive Officer for Advans Bank Tanzania (now Letshego Bank [T]).Estelle holds a Master in Agricultural Engineering, specializing inagricultural economics, from the Institut National Agronomique Paris-Grignon, France.

Generic placeholder image

អ្នកស្រី លឹម សុផា

នាយិកាអង្គភាព ធនធានមនុស្ស

អ្នកស្រីត្រូវបានតែងតាំង ទៅជា នាយិកាធនធានមនុស្ស នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។អ្នកស្រីមានបទពិសោធន៍ ២០ឆ្នាំ នៅ អម្រឹត នឹងត្រូវតែងតាំងជា បន្តបន្ទាប់ពីសាខាខេត្តទៅជាប្រធាន ផ្នែកគណនេយ្យ ហើយបន្ទាប់មកទៅជា នាយិកាហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងឆ្នាំ២០០៣ មុនពេលអ្នកស្រីត្រូវបាន ផ្ទេរទៅជា នាយិកាធនធានមនុស្សក្នុងឆ្នាំ២០១២ ជាមួយជំនាញថ្មីនេះ អ្នកស្រីបានដើរ តួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតយុទ្ធ សាស្រ្តថ្មី ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល និង អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលិកព្រមទាំងបង្កើតធនធានមនុស្ស និងរចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តរបស់ខ្លួន ។ អ្នកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ Charles Sturt ប្រទេសអូស្ត្រាលី ក្រោមការសហការជាមួយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេស កម្ពុជា នឹងបានទទួលបរិញ្ញាបត្រផ្នែក សហគ្រិនភាព ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ ពីមហា វិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងនិតិសាស្រ្ត ក្រុងភ្នំពេញ។

Generic placeholder image

លោក Sajjad Khan

នាយកអង្គភាពប្រតិបត្តិព័ត៌មានវិទ្យា

Sajjad joined Amret in 2019. He has over 20 years of experience in digital and business transformations and global shared services with focus on innovation, growth, productivity and governance. He has extensive international experience - leading diverse organizations in the UK,USA, China, India, Mexico and Europe.Sajjad spent 17 years with GE Capital in various digital leadership roles delivering digital transformation programs, regulatory and audit solutions, ERP & BI solutions, managing global shared services organizations and delivering quality(Lean Six Sigma) programs.More recently, as an Digital Executive Consultant, he delivered multiple digital transformation and business growth programs at numerous UK based organizations. He also served as a Non-Executive Director for a number of public and private organizations. He is passionate about innovation,digital transformation and business growth. He holds a BSc in Business and Management, MSc in Computer Science, Executive MBA and is in the process of completing a doctorate in IT Governance, Risk and Compliance.

Generic placeholder image

លោក Wee Mun Seng(Alan)

នាយកអង្គភាពផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម

Alan joined Amret in 2020,bringing with him 25 years of retail banking experience.He began his banking career with Citibank Malaysia, where he worked for 11 years before embarking on a journey with various financial institutions in both Malaysia and China. Alan has extensive marketing and product experience with credit cards, mortgages, personal loans, wealth management, deposits, customer loyalty programs and structured investments, as well as sales management.Alan worked for UOB China as their Consumer Banking Head and was a member of the pioneering team that proved instrumental in procuring the bank’s remembi operating license in China.He is also well versed in Islamic retail banking, having worked extensively with Al Rajhi Bank Malaysia where he served as their Retail Banking Director.Prior to Amret, he was involved in fintech and unsecured micro financing projects in Malaysia as a project consultant.Alan holds a BSc in Finance and Marketing from Southeast Missouri State University and a MSc in Business Administration from Washington University St. Louis.

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អម្រឹត អាចឆ្លើយតបបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលដែលជំងឺរាតត្បាតបានចាប់ផ្តើមរីករាលដាលនៅដើមឆ្នាំ ២០២០។ នេះអាស្រ័យដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ រវាងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង គណៈគ្រប់គ្រងទាំងមូល។ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលតែងតែទទួលនូវព័ត៌មានទាន់ពេលវេលាពីស្ថានភាព ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាតត្បាតជំងឺ ដែលធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈគ្រប់គ្រងអាចធ្វើការឯកភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅលើអាទិភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពវិបត្តិ។ អាទិភាពធំ និងចំបងបំផុត គឺ ការរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិក និងអតិថិជនរបស់យើង។ នៅក្នុងនោះ គណៈគ្រប់គ្រងបានដាក់ចេញនូវ វិធានការជាក់លាក់សំខាន់ៗមួយចំនួន ដើម្បីការពារសុវតិ្ថភាព រួមមានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីវិធានការការពារសំខាន់ៗ និងការកែប្រែគោលការណ៍ធ្វើការពីផ្ទះជំនួសក្នុងការិយាល័យជាដើម។ ច្បាស់ណាស់ថា វិបត្តិកូវីដបានធ្វើឲ្យផ្អាកដល់ដំណើរការក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម ការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ច មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ អតិថិជនរបស់យើងមួយចំនួនក៏ត្រូវបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារតែវិបត្តិមួយនេះដែរ។ អម្រឹតបានចូលរួមចំណែកជួយសម្រួលបន្ទុកដល់អតិថិជន ជាពិសេសអតិថិជនកម្ចីដែលជួបប្រទះការ លំបាកខ្លាំងដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ តាមរយៈការផ្តល់ការពន្យារការសងឥណទាន ក្នុងនោះមានទាំងការពន្យារពេលសងប្រាក់ដើម និង ការពន្យារការសងទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ ការរៀបចំល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទាត់សងត្រលប់ដែលមានភាពបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពលំបាក ជាក់ស្តែងរបស់ពួកគាត់។ យើងក៏បានអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងឡាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើឥណទានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អតិថិជន និងកាត់បន្ថយកំណើនលើផលប័ត្រប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួន ក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់អតិថិជនរបស់យើងក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន។ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះ អម្រឹត ផ្តោតលើការរក្សាជំហរ និងគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាស្ថាប័នដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ផ្នែកសង្គម នៅក្នុងទីផ្សារ គឺផ្តោតលើការគាំទ្រអតិថិជន និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ពួកគាត់ក្នុងពេលមានវិបត្តិ។

អម្រឹតបានគ្រប់គ្រង សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់ស្ថាប័នទាំងមូលបាន យ៉ាងល្អ ដោយបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាទៀងទាត់ជាមួយនឹងដៃគូរ ម្ចាស់កម្ចី និងភាគទុនិកទាំងអស់ ពី ស្ថានភាពសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់ខ្លួន។ ដោយហេតុនេះហើយ ទើបធ្វើឱ្យអម្រឹត អាចរក្សាបានស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំបាន ដោយ មានការគាំទ្រពីម្ចាស់ភាគទុនិកទាំងអស់។

ជាលទ្ធផល ការសម្រេចចិត្តទាំងនេះ ធ្វើឲ្យអម្រឹតទទួលបានភាពជោគជ័យសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ទោះបីជាឆ្នាំដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកក៏ដោយ។ អម្រឹត អាចការពារបុគ្គលិក និងអតិថិជនរបស់ខ្លួន ទប់ទល់នឹងវិបត្ដិ តាមរយៈការផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមដល់អតិថិជននៅពេលចាំបាច់បំផុត។ នេះកើតចេញពី ការដាក់ចេញនូវគោលការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា វិធីសាស្រ្តប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន ដែលធ្វើឲ្យអម្រឹតនៅតែបន្តរក្សាជំហររបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេមួយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសង្គមខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យទាំងមូល។ យើងក៏អាចគ្រប់គ្រងការចំណាយ ដោយមិនបានកាត់បន្ថយការវិនិយោគធំៗដូចជា វិនិយោគគម្រោង ឌីជីថល ជាដើម។ ទោះបីជាលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់អម្រឹត មិនសម្រេចបានទៅតាមផែនការ យ៉ាងណាក៏ដោយ លទ្ធផលជារួមនៅតែល្អ និងជាទីពេញចិត្ត ក្នុងន័យថា ស្ថាប័នទាំងមូល នៅរក្សាតម្លៃ និង បានគ្រប់គ្រងស្ថានការ ដោយធានាបាននូវសមាមាត្រមូលធន និងផ្តល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់ដល់ភាគទុនិក និង ម្ចាស់កម្ចីទាំងអស់ ។

យើងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់មួយដើម្បីបន្តគោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តអម្រឹតផ្លឹស (Amret+) ដែលមានគម្រោងធំៗមួយចំនួនដើម្បីជួយគាំទ្រប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថាប័នក្នុងរយៈពេលវែង នៅលើទីផ្សារប្រកួតប្រជែងបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាថ្ងៃអនាគត។ ក្នុងនោះមាន គម្រោងឌីជីថល ដែលជាគម្រោងមួយសំខាន់ធានាការបន្តរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន។ អម្រឹតនៅបន្តវិនិយោគលើ សសរស្តម្ភទាំងបួននៃយុទ្ធសាស្រ្ត អម្រឹតផ្លឹស ទៅលើ៖ ការផ្តោតលើអតិថិជនជាស្នូល បង្កើតផលិតផលថ្មីៗ វិនិយោគលើបុគ្គលិក និង លើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ អម្រឹតនឹងបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើយុទ្ធសាស្ត្រ ឌីជីថលរបស់ខ្លួនដើម្បីឈានទៅរកការវិវត្តកម្រិតថ្មីមួយបន្ថែមទៀត ដើម្បីគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើនអាជីវកម្ម ផ្តល់សេវាកាន់តែល្អប្រសើរដល់អតិថិជន បង្កើនផលិតភាពប្រតិបត្តិការ ពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និង គ្រប់គ្រងហានិភ័យឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ឆ្នាំ២០២០នេះជាឆ្នាំដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាឆ្នាំពិសេសមួយ និងជាឆ្នាំដែលយើងទទួលបានសមិទ្ធិផលដ៏អស្ចារ្យមួយដែរ។ គិតចាប់តាំងពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេលជិត ៣០ឆ្នាំមកនេះ លទ្ធផលល្អរបស់ស្ថាប័ន ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់បំផុត គឺកើតចេញពីការចូលរួមសហការគ្នាបានយ៉ាងល្អពីគណៈគ្រប់គ្រង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់ ដែលមានចក្ខុវិស័យរួមគ្នាមួយ។ បេសកកម្មរួមគឺ ការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងសមស្របជូនដល់អតិថិជនគោលដៅទាំងអស់ ដូចជា សហគ្រាសខ្នាតមធ្យម តូច និងតូចបំផុត (MSMEs) និងប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យម ដើម្បីឱ្យពួកគេមានឱកាសកសាងភាពរីកចម្រើនលើជីវភាព រស់នៅក្នុងគ្រួសារ និងសហគមរបស់ពួកគេ។ គណៈគ្រប់គ្រងអម្រឹតទាំងមូល មានទស្សនៈវិស័យលើកកម្ពស់គំរូនៃការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក ដើម្បីជំរុញការប្តេជ្ញាចិត្ត និងការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកក្នុងបេសកកម្ម ចក្ខុវិស័យ និងទស្សនៈវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ លើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក ប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ និងក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជន។

ជាចុងក្រោយ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ និងអបអរសាទរបុគ្គលិក និងគណៈគ្រប់គ្រងទាំងអស់ ចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្ត និងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អក្នុងឆ្នាំនេះ និងដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុន Advans group សម្រាប់ការចូលរួម គាំទ្រ ទាំងពេលវេលា បច្ចេកទេស និងស្មារតី ដល់ការដំណើរការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរបស់អម្រឹត ក្នុងកំឡុងពេលមានវិបត្តិ។ ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភាគទុនិកទាំងអស់ ចំពោះការយោគយល់ និង ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ អម្រឹត នឹងប្រារព្ធខួប ៣០ឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ប្រកបដោយមោទនភាព ក្នុងនាមជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេមួយ និងប្រកប ដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងសង្គម។

Claude FALGON
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល, អម្រឹត